Frauenhetz - Feministische Bildung, Kultur und Politik

telefón: 01-715 98 88

e-mail: office@frauenhetz.at

webová stránka:

webová stránka:

pracovný čas

siehe Webseite

popis

Denkwerkstatt (Diskussion, Projektplanung), feministische Bildung, Veranstaltungen, Bürogemeinschaft für Frauen-Initiativen

Topics
Výskum orientovaný na ženy
Ženská literatúra
Ženské organizácie a ženské siete
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at