Tourist-Info Wien

e-mail: info@wien.info

webová stránka:

pracovný čas

täglich 10-18 Uhr
Topics
Turistické informácie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at