Klinik Donaustadt (früher: Donauspital) - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

telefón: 01-288 02

fax: 01-288 02-2050

e-mail: kdo.kzl@gesundheitsverbund.at

webová stránka:

centrála
Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

popis

Psychiatrische Abteilung: für 2. und 22. Bezirk
Topics
Nemocnice verejné
Závislosť od alkoholu
Závislosť od liekov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at