Zobacz też
Poradnictwo dla dziewcząt
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at