Zobacz też
Szpitale publiczne
Szpitale wyznaniowe i prywatne
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at