Zobacz też
Rzecznik osób niepełnosprawnych
Rzecznik praw osób wymagających opieki
Rzecznik Praw Pacjenta
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at