Bliższe informacje
Czek dla osób świadczących usługi w gospodarstwie domowym
Zobacz też
Pielęgnacja ogrodów
Pomoc domowa dla rodzin
Pomoc sąsiedzka
Pomoc w domu
Sprzątanie mieszkania
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at