Informacje ogólne
Bezdomność
Zobacz też
Ośrodek dziennego pobytu dla bezdomnych
Zakwaterowanie dla osób bezdomnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at