Informacje ogólne
Praca dla osób niepełnosprawnych
Zobacz też
Integracja zawodowa osób cierpiących na choroby psychiczne
Osoby niepełnosprawne - poradnictwo
Programy aktywizacji zawodowej
Rehabilitacja
Środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at