Bliższe informacje
Doraźna pomoc finansowa
Pomoc żywnościowa
Zobacz też
Infolinie
Noclegownia dla bezdomnych
Ośrodek dziennego pobytu dla bezdomnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at