Zobacz też
Opłata za receptę
Rzecznik Praw Pacjenta
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at