Zobacz też
Ergoterapia
Sprzęt pomocniczy
Środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych fizycznie
Środki pomocnicze dla osób z wadami słuchu
Środki pomocnicze dla osób z wadami wzroku
Wózek inwalidzki
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at