Informacje ogólne
Uliczna praca socjalna
Zobacz też
Bezdomność
Przejściowe schroniska dla bezdomnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at