Informacje ogólne
Działalność zarobkowa
Bliższe informacje
Limit wynagrodzenia
Zobacz też
Czek dla osób świadczących usługi w gospodarstwie domowym
Prawo pracy
Umowa pracy na zlecenie
Związki zawodowe
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at