Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Ośrodki pomocy społecznej
Zabezpieczenie społeczne
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at