Bliższe informacje
Żałoba - grupy wsparcia
Zobacz też
Depresja
Duszpasterski telefon zaufania
Duszpasterstwo
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at