Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Ośrodek dziennego pobytu dla bezdomnych
Sklepy socjalne
Zabezpieczenie społeczne
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at