Informacje ogólne
Niepełnosprawność fizyczna
Bliższe informacje
Wózek inwalidzki
Zobacz też
Sprzęt pomocniczy
Środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at