Informacje ogólne
Działalność zarobkowa
Zobacz też
Czek dla osób świadczących usługi w gospodarstwie domowym
Prawo pracy
Zatrudnienie bez obowiązku ubezpieczenia społecznego
Zatrudnienie rodziców w niepełnym wymiarze godzin
Związki zawodowe
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at