Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Trans-Selbsthilfegruppe TRANS*IDENT

E-mail: valerie.lenk@gmx.at

Website:

Description

Selbsthilfegruppe für Trans*gender Menschen ab 30, die sich der Notwendigkeit der eigenen Transitzion bewusst geworden sind und diesen Weg nun beschreiten wollen.
Erfahrungsaustausch
Topics
Transgender self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at