Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Malteser Ordenshaus, Malteser Austria

Phone: 01-597 59 91-0

Fax: 01-597 59 91-222

E-mail: office@malteser-ordenshaus.at

Website:

Description

Appartements mit Sanitärbereich
Pflegezimmer für 1 und 2 Personen
Topics
Residential and nursing homes private with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at