Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz in Gründung: „Interactiv“ – Selbsthilfegruppe für Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten/-Allergien,… [Not public]

E-mail: shg.interactiv@gmail.com (Margarete Huber)

Description

Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung für Menschen, die von Nahrungsmittelunverträglichkeit betroffen sind.
Topics
Records archives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at