Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Männer-Info, Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, für ganz Österreich

Phone: 0800 400 777

E-mail: office@maennerinfo.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

Krisentelefon für Burschen und Männer und deren Angehörige in akuten Konflikt- und Krisensituationen
Topics
Men's counselling
Telephone helplines
Violence towards women
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at