Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Rat auf Draht Elternseite

E-mail: eltern@rataufdraht.at

Website:

Business Hours

Termine können über die Webseite gebucht werden

Description

Information, Austausch und Beratung für Eltern und Bezugspersonen von Kindern (0-24 Jahre) per Video, Audio oder Textchat.
Topics
Online counselling
Parental counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at