Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), Rechts- und Rückkehrberatung für AsylwerberInnen

Phone: 01-2676 8709 400 (Rechtsberatung)

Phone: 01-2676 8709 300 (Rückkehrberatung)

E-mail: rechtsberatung@bbu.gv.at (Rechtsberatung)

E-mail: rueckkehr@bbu.gv.at (Rückkehrberatung)

Website:

Business Hours

Rückkehrberatung:
Montag-Freitag 8.30-16.30 Uhr

Rechtsberatung:
Montag, Dienstag, Freitag 8.30-13 Uhr
Mittwoch 8.30-16.30 Uhr
Topics
Refugees
Repatriation support
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at