Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

AGG Lichen Sclerosus Selbsthilfegruppe Wien

Mobile phone: 0678 / 128 09 99 (Gisela Lieb)

E-mail: gisjulnatkla@gmail.com

Description

Kontaktpersonen: Gisela Lieb und Gerda Seeburger
Topics
Skin diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at