Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Plattform Opencoach, OpenCoach GmbH

E-mail: hello@opencoach.at

Website:

Description

Coaching und psychologische Beratung für finanziell benachteiligte Menschen um 9 Euro pro Stunde.
Die Plattform vernetzt finanziell benachteiligte Menschen mit ehrenamtlichen Coaches.
Topics
Psychological counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at