Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichischer Verband der Herz- und Lungentransplantierten, SHG Junge Transplantierte

Mobile phone: 0699 / 153 287 65 (Irene Mareiner)

E-mail: irene.mareiner@hlutx.at

Website:

Business Hours

 1-2x im Monat, nach Absprache

Description

junge und junggebliebene aktive Transplantierte
Topics
Heart diseases self-help
Lung diseases self-help
Organ transplants self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at