Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ShyPlus - mehr als nur schüchtern

E-mail: richard@shyplus.at (Richard)

E-mail: ulli@shyplus.at (Ulli)

Website:

Description

Soziale Phobie, Panikattacken, Hochsensibilität 'HSP'

Topics
Anxiety self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at