Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Epilepsie SHG - Wien & Niederösterreich

Mobile phone: 0676 / 921 21 06 (Bettina Schenkenfelder)

Mobile phone: 0676 / 536 95 97 (Eva Ressl)

E-mail: epilepsie.bettina@gmail.com

E-mail: epilepsie.ressl@gmail.com

Website:

Topics
Epilepsy self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at