Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Knopf im Bauch - chronische Verstopfung und Enkopresis bei Kindern

1210 Wien, Ödenburgerstrasse 19/RH 750

Mobile phone: 0670 / 406 05 82 (Yvonne Schroffenegger)

E-mail: info@knopf-im-bauch.com

Website:

Topics
Intestinal diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at