Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

BBRZ Reha GmbH (Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum), für physisch und/oder psychisch beeinträchtigte Personen

Phone: 01-740 22-2657 (Serviceline)

Fax: 01-740 22-2506

E-mail: wien@bbrz.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 7.30-16 Uhr, Freitag 7.30-14 Uhr

Description

Kurse zur beruflichen Qualifizierung,
nur mit Zuweisung durch Arbeitsmarktservice, Pensions- oder Unfallversicherungsanstalt
Topics
Vocational integration
Vocational integration for mentally ill persons
Vocational integration for persons with disabilities
Vocational orientation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at