Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe Angstzustände und Depression - pro mente Wien - Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit

Phone: 01 513 15 30 303 (Christine Reinhardt)

E-mail: christine.reinhardt@promente.wien

Website:

Topics
Anxiety self-help
Mental diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at