Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Behindertenzuschlag, für BezieherInnen einer Leistung der Mindestsicherung - MA 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht

Website:

Description

Ab 1. Mai 2020 haben Menschen mit Behinderung, die Leistungen der Wiener Mindestsicherung beziehen, Anspruch auf einen Behindertenzuschlag.
€ 165,- (2020)
Topics
Standard rates of social welfare 2020
Subsistence payment rates
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at