Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein Team Präsent - Institut für Gewaltprävention und Beziehungskultur

Phone: 01-416 93 23

E-mail: info@team-praesent.at

Website:

Website:

Business Hours

Telefonisch oder per Mail: Donnerstag 7.30-14.30 Uhr

Description

Psychosozial gesunde Bildung und Gesellschaft durch Klassenworkshops, Fortbildungen, Vorträge und pädagogische Materialien.
Topics
Harassment
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at