Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

besorgungs- und telefonischer gesprächsdienst der Nachbarschaftszentren / Corona - Wiener Hilfswerk, Verein

Website:

Description

Vermittlung von nachbarschaftlicher Hilfe für notwendige Besorgungen wie Lebensmitteleinkäufe oder Abholung von Medikamenten
Topics
COVID-19
Home delivery
Loneliness
Neighbourhood assistance
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at