Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mannomann! Die Wiener Herrenrunde mit Niveau und Tiefgang

Mobile phone: 06641265682 (Matthias Reichhard )

E-mail: matthias-reichhard@gmx.de

Business Hours

Anmeldung bevorzugt per Mail
Treffen in ungeraden Wochen, 19-21 Uhr, Ort variabel

Description

Treffpunkt, bei dem sich Männer in einem geschützten Rahmen offen über Themen wie z.B. Beziehungsprobleme, Arbeit, Kindheitstraumata austauschen

 

Topics
Men self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at