Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Lichen Sclerosus Wien

Mobile phone: 0650 / 344 57 64

E-mail: oesterreich@lichensclerosus.at

E-mail: wien@lichensclerosus.at

Website:

Description

Kontaktperson: Bettina Fischer
Topics
Skin diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at