Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

CMT Austria (Charcot-Marie-Tooth) Landesstelle Wien

Mobile phone: 0676 / 660 18 51 (Barbara Chaloupek)

Mobile phone: 0680 / 315 02 64 (Reinhard Gräf)

E-mail: barbara.chaloupek@cmt-austria.at

E-mail: office@cmt-austria.at

E-mail: rr.gr@utanet.at

Website:

Topics
Muscular diseases self-help
Neurological diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at