Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Geringfügigkeitsgrenze, 2022

Website:

Description

€ 485,85 monatlich

Topics
Additional earnings - limit
Standard rates of social welfare
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at