Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

lobby.16, Verein

Phone: 01-236 41 54

E-mail: office@lobby16.org

Website:

Description

Beratung junger Geflüchteter zu den Themen Bildung, Arbeit & Alltag
Lehrstellenprojekt Bildungswege für Geflüchtete von 16 bis 22 Jahre
Topics
Apprenticeship
Migration
Refugees
Vocational orientation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at