Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflegewohnhäuser - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

Website:

Description

In den flegewohnhäusern gibt es spezielle Stationen für Bewohnerinnen, die an Demenz erkrankt sind
Topics
Accommodation for persons suffering from dementia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at