Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Gesellschaft für Familienplanung, Beratungsstelle

Mobile phone: 0677 / 634 528 55

E-mail: buero@oegf.at

Website:

Business Hours

Dienstag 15-18 Uhr (Anmeldung bis 17.30 Uhr)

Description

Anonyme und kostenlose Beratung zu den Themen Sexualität, Verhütung, Schwangerschaftskonflikt und -abbruch
Kostengünstiges Setzen einer Kupferspirale für einkommensschwache Frauen
Topics
Family planning
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at