Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Broschüre: Friseure und Fußpflege für SeniorInnen – auch Hausbesuche - Fonds Soziales Wien (FSW)

Website:

Topics
Hairdresser
Pedicure
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at