Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Invisible Wall - Selbsthilfegruppe für Vaginismus-Betroffene

E-mail: invisible.wall@gmx.at

Description

Kontaktperson: Christina (Gründerin der SHG "Invisible Wall" und Ex-Vaginismus-Betroffene)

Topics
Sexuality self-help
Women self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at