Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Hashimoto Pioneers Wien

E-mail: christa.langheiter@aon.at (Christa Langheiter)

Description

Erfahrungsaustausch via WhatsApp-Gruppe, zoom oder persönlichen Treffen, je nach aktueller Lage.
Topics
Diverse self-help groups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at