Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Hashimoto Pioneers Wien

Phone: 01-4000 - 76 944 (Selbsthilfe-Unterst��tzungsstelle SUS Wien)

E-mail: christa.langheiter@aon.at (Christa Langheiter)

E-mail: selbsthilfe@wig.or.at (Selbsthilfe-Unterst��tzungsstelle SUS Wien)

Description

Kontakt über die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien
Regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch, Vorträge von ExpertInnen
Topics
Diverse self-help groups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at