Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mutter-Kind-Haus Frida, für wohnungslose Frauen mit Migrationshintergrund und ihre Kinder - Caritas der Erzdiözese Wien

Phone: 01-89 01-444

E-mail: haus.frida@caritas-wien.at

Website:

Topics
Accommodation for mother and child
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at