Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

in Gründung: Austauschkreis Alleinerziehende

1070 Wien, Zollergasse 37 (Nanaya) [Gruppentreffen]

Mobile phone: 0680 / 318 29 34

E-mail: allescheckerwien@gmail.com

Website:

Business Hours

Erstes Treffen am 16.2.2019 14-17 Uhr

Description

Für Alleinerziehende, die sich gerne regelmäßig mit anderen Alleinerziehenden austauschen möchten. Parallel zu den Gruppentreffen wird eine Kinderbetreuung angeboten.
Topics
Separation self-help
Single parents self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at