Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Freizeitbuddy für Menschen mit Demenz - Caritas der Erzdiözese Wien

1080 Wien, Strozzigasse 5 [Büro]

Mobile phone: 0676 / 661 80 68

E-mail: sabrina.forster@caritas-wien.at

Website:

Description

Gemeinsam Hobbys (wieder) entdecken- speziell geschulte Freizeitbuddy begleiten Menschen mit Demenz in der Freizeitgestaltung (Sport, Museum, Hobbys...)
Topics
Dementia
Leisure time offers for old persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at