Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Familienzentren der Kinder- und Jugendhilfe - MA 11 - Wiener Kinder- und Jugendhilfe (früher: Amt für Jugend und Familie)

Website:

Topics
Parents' and children's centres
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at